LIEDON
TILITOIMISTO OY
AUKTORISOITU TILITOIMISTO

Aloittava yrittäjä


Yrityksen perustajalla on monta tärkeää päätöstä tehtävänä. Rahoituksen, rahaliikenteen ja muiden talousasioiden suunnittelu pitää aloittaa jo ennen kuin yritystä perustaa. Kirjanpitäjän kanssa kannattaa käydä keskustelut ennen yhtiömuodon valintaa, sillä kaikilla yhtiömuodoilla on omat erityispiirteensä ja taloushallinnon ammattilainen osaa kertoa valintakriteereistä ja niiden vaikutuksista yrityksen pyörittämiseen.
STARTTIPAKETTI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE

Liedon Tilitoimisto tarjoaa aloittaville yrittäjille starttipaketin, jossa käydään henkilökohtaisesti asiantuntijan kanssa läpi juuri kyseisen perustettavan yrityksen kannalta keskeiset asiat (kesto 2-4 tuntia liikeidean laajuudesta riippuen). Kaikille yrityksille lakisääteistä ja merkityksellistä on esimerkiksi kirjanpidon järjestäminen ja on erittäin hyödyllistä käydä uuden yrityksen liikeideaa ja toiminnan organisointia koskevia asioita juuri sellaisen henkilön kanssa, joka osaa talousasiat. Kannattavan yritystoiminnan keskiössähän on tulot ja menot sekä toiminnan pyörittämiseen tarvittava pääoma.

Starttipaketin sparrauksen sisältö mm.
Starttipaketissa läpikäytävät asiat Miksi tärkeää
Liike-idea, toiminta-ajatus ja kilpailutilanne Ulkopuolisen näkemys yrityksen menestymismahdollisuuksista
Yhtiömuodon valinta Osaat valita toiminnan luonteeseen parhaiten sopivan yhtiömuodon.
Verotus: arvonlisäverotus, yhteisöverotus, tuloverotus Osaat rekisteröityä kerralla oikeisiin verottajan rekistereihin ja ennakoida verojen maksua.
Rahoitustarve ja rahaliikenne: rahoitus, luotonhallinta, maksuliikenne, laskutus Laskelmat siitä, riittävätkö omat rahat toiminnan aloittamiseen vai tarvitaanko ulkopuolista rahoitusta. Olet valmistautunut tuleviin ostolaskuihin ja myyntilaskutukseen/-tilityksiin.
Kirjanpidon järjestäminen Kirjanpidon järjestäminen on lakisääteistä.
Vakuutukset Saat käsityksen lakisääteisistä ja suositeltavista vakuutuksista yrityksesi toimialan mukaan.
Tarvittavat sopimukset ja liiketoiminnan luvanvaraisuus Tiedät, mitä sopimuksia ainakin on tehtävä ja millaisiin sopimuksiin ei kannata kirjoittaa nimeään.
PERUSTAMISTOIMET
Tarvittaessa starttipakettiin voidaan sisällyttää elinkeinonharjoittajan seuraavat perustamistoimet:
  • verohallinnon lomakkeet
  • atk-perustamistyöt
  • palkkahallinto
  • kirjanpito
  • kirjanpidon käytännön järjestäminen
Starttipaketin hinta on 250 € (alv 0%), joka hyvitetään, mikäli sovitaan tilitoimistopalvelujen toimeksiantosopimus Liedon Tilitoimiston kanssa kahden viikon kuluessa. Sparrauskeskustelun kesto 2-4 tuntia liikeidean laajuudesta riippuen.
aloittavayrit